Česko-Slovenské elektrotechnické fórum ČES

Diskuze provozních elektrikářů => Diskuze provozních elektrikářů => Téma založeno: Štěpán Valenta únor 01, 2018, 04:00:25 odpoledne

Název: Nová ČSN 332000-4-41 ed.3
Přispěvatel: Štěpán Valenta únor 01, 2018, 04:00:25 odpoledne
Nová ČSN 332000-4-41 ed.3  je prakticky nepoužitelná - tedy pokud to urychleně nezachrání připravovaná TNI. Nebo raději oprava ed.3 

Překlad z angličtiny trhá oči čtenáře,  pochopit jednoznačně některé výrazy v podstatě není možné…

1) Zavedení nutnosti proudových chráničů v koncových obvodech pro svítidla v prostorech samostatných domácností...  Týká se jen rodinných domů a bytů    Vysvětlivka říká že to jsou všechny domy na trvalé nebo přechodné bydlení ... Jsou  tedy samostatnými domácnostmi myšleny i hotely a ubytovny…?
2)Vypadlo členění prostor (bezpečné, nebezpečné…)  z hlediska bezpečnosti a následně chybí doplněná ochrana...
3)V síty TN vypadly požadavky na provedení uzemnění...
4) Norma neúspěšně bojuje s pojmem laik, osoba poučena a osoba s elektrotechnickou kvalifikací.  Jak jednoduše spojuje osobu poučenou a osobu s elektrotechnickou kvalifikací výraz z dřívějších ČSN a to je  osoba  odborně způsobilá…
A raději končím.
Zavést montáž proudových chráničů u svítidel je určitě možné , ale zrušit prakticky doplněnou ochranu a podmínky na provedení uzemnění je již výrazně za hranou na bezpečnou instalací prováděnou dle tohoto předpisu.

Vydat  pouze překlad CENELEC  v této podobě bez národního doplňku, který byl součástí návrhu této normy je mírně řečeno velmi nešťastné a podobnou zemi jsem v přehršli národních dodatků nenašel ... a ani TNI pokud skutečně bude vysekané části obsahovat, to jako o třídu nižší právní předpis již nenahradí. Bohužel.
Zatím tedy budeme v našich online kurzech školit ed. 2 a snad do konce její platnosti dojde ke smysluplné  nápravě.

Nejlepší variantou nápravy by bylo vydání opravy k  ed.3 s přiložením připravené přílohy NA , tak jak bylo uvedeno v návrhu ed.3, který jsem měl k dispozici...
                                                                                          >:(