Odpověď

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Ikona zprávy:

Ověření:
Zadejte znaky zobrazené na obrázku
Poslechnout obrázek / Požádat o jiný obrázek

Zadejte znaky zobrazené na obrázku:
Základní jednotka elektrického proudu:

Zkratky: stiskněte shift+alt+s pro odeslání nebo shift+alt+p pro prohlédnutí


Shrnutí tématu

Poslal: Šéfredaktor
« kdy: Duben 15, 2019, 02:36:39 odpoledne  »

Nový návrh nové 50 má údajně Energetika. 
Zatím jsme tento návrh, ale neviděli...
Poslal: Štěpán Valenta
« kdy: Duben 17, 2018, 12:27:26 odpoledne  »

Já osovbně jako RT elektro vyhl. 50 bůbec nepotřebuji a koupím si ji.
Je to dle mne vyhazování peněz a je k ničemu!!Já se vyslovuji za velkou elektrotechnickou společnost Vyhl.50 jako takovou bez náhrady zrušit!!!!!!
Vyhláška 50 se bez náhrady zrušit nedá..  Ale je těžko pochopitelné, že bohatě placený státní aparát není schopen vytvořit důstojnou legislativu řešící Odbornou způsobilost v elektrotechnice.
Na vytvoření jednotné elektrotechnické společnosti nemá zájem jeden svaz. Bohužel má sídlo v hlavním městě a cítí se tak pasován za mentora celé ČR. 
Poslal: Jiří Novák
« kdy: únor 21, 2018, 07:09:14 dopoledne  »

Já osovbně jako RT elektro vyhl. 50 bůbec nepotřebuji a koupím si ji.
Je to dle mne vyhazování peněz a je k ničemu!!Já se vyslovuji za velkou elektrotechnickou společnost Vyhl.50 jako takovou bez náhrady zrušit!!!!!!
Poslal: Štěpán Valenta
« kdy: říjen 20, 2017, 10:47:02 dopoledne  »

Vše souvisí s neutěšenou situací v politice. Mimochodem pomohou všeobecnému marasmu dnešní volby? Asi bohužel NE.
A v elektrotechnice to je naprostesto stejné. Naprostá neschonost spolupráce mezi stávajícími několika svazy nahrávají tomu nejméně schopnému...
Výstupy toho nejméně schopného pak nemají v legislativním procesu žádnou šamci. A je třeba důrazně dotat, že to je vlastně velmi dobře Jsou totiž až neskutečně diletanské. 
 A tak máme 50 z roku 1978 a můžeme se prokazovat bumážkami s velmi malou přidanou hodnotou a to je ještě ten lepší případ. Jakou hodntotu může mít 50 vydávaná nejméně schopným svazem (a sttává se to již špatným vzorem i pro ostatní "školitele") se školením a zkouškou během jednoho dopoledne?...
Pokud to většině vyhovuje není a nemůže být naděje na odborné vzkříšení elektrotechnického stavu.  >:(
Poslal: Dobiáš Miroslav
« kdy: říjen 09, 2017, 08:30:22 odpoledne  »

Je to neuvěřitelné, ale jsou to již téměř čtyři roky, co jsem psal poslední příspěvky.  Bohužel mně čas dává za pravdu, co se týče předpovědi vývoje v elektrotechnice. Dívám se sice již jenom z dálky, ale nemohl jsem si nevšimnou prohlubujícího se chaosu. Zoufalého hledání  kvalitních elektrikářů zaměstnavateli, tady takových elektrikářů, kteří jsou ochotni v elektrotechnice pracovat, pravda , někdy mně připadá, že hledají spíše geniální  vědátory, než zaměstnance.  Co se týče vyhl.č. 50- nezaznamenal jsem žádný pokrok, alespoň co se týče různých inzerátů v tisku, všude je požadavek "kvalifikace podle vyhl. č. 50" Je to až směšné ( kdyby věděli, jak je to nesmyslné) , co vlastně požadují, místo toho aby se postarali o řádný technický stav elektrických zařízení.  Velmi se mýlí, když se opírají o tzv. revizi, místo toho aby zajistili kvalitně prováděnou údržbu s průkazem bezpečnosti, tak jak jsem jej navrhoval v minulosti. To bohužel funguje dosud. Kam to vlastně zajde?? Zkuste to odhadnout. Zdravím všechny poctivce.   Dobiáš M.
Poslal: Štěpán Valenta
« kdy: Listopad 11, 2015, 11:55:04 dopoledne  »

Vážení,
          již dále se k
Citace
pražským elektrotechnickým svaze
m předloženému návrhu nové 50 nevyjadřujte.
Tato předloha nenašla kladnou odezvu ani u odborné elektrotechnické veřejnosti, ani u státního aparátu ani u příslušných ministerstev.
Důvodů bylo mnoho (bezkoncepčnost, neprovázanost s ostatní legislativou, nepřínosná vhledem ke stávající 50....) 
Ta největší chyba však bylo prolomení podmínky na získání elektrotechnické kvalifikace krátkodobým školením a možnost získat za 8 hodin a 8 tisíc dílčí elektrotechnickou kvalifikaci prakticky pro jakýko-li učební obor...
Jsem velmi rád, že zvítězil zdravý rozum a že elektrikáři nestratí ve prospěch ostatních řemesel svou práci.
Jaký by tedy měl být další postup ve věci nové legislativy elektro?
Odpovědní vytváří studii konceptu nového návrhu zákona o VTZ o odborné způsobilosti osob a v neposlední řadě o vytvoření moderního systému státního odborného dozoru.
Jak se vše bude dále vyvíjet vás budeme informovat na našich stránkách. Členové asociace ČES a řádní členové ČES  budou informování přednostně a budou se moci k probíraným tématům vyjadřovat prakticky on-line..
Děkuji za ČES všem za podporu a dosud poslané podněty a návrhy, velmi si Vaší přízně vážíme.
                                                                           ;D
Poslal: Šéfredaktor
« kdy: červenec 03, 2014, 08:22:59 odpoledne  »

Děkuji za příspěvek,
                               a mám jen drobnou poznámku.
Připomínkové řízení právě probíhá... a obávám se, že nejen Vy svou ŠANCI NA VYJÁDŘENÍ PRÁVĚ STRACÍTE.

 
Poslal: Jan Franěk
« kdy: červen 28, 2014, 07:14:14 odpoledne  »

Mě osobně, to vzhledem k úzkým mantinelům, které určuje platná legislativa, přijde jako celkem slušně odvedená práce. Své drobné výhrady napíšu během připomínkového řízení a pak se uvidí. Osobně jsem tam našel několik velmi pozitivních věcí, které se týkají řemesla, i přímo mého podnikání. Nadále ovšem zůstává neznámou, jak se bude dodržování platné legislativy kontrolovat a trestat. To je dle mého alfou i omegou každého zákona, vyhlášky, normy , nebo nařízení.
Poslal: Dobiáš Miroslav I.
« kdy: červen 27, 2014, 10:48:18 dopoledne  »

Pokud se takové připomínky objeví, rádi předáme zpracovatelům odkaz na  toto diskuzní vlákno.
                       ;D

Ono to stejně nebude nic platné. Z návrhu je patrný konzervativní přístup k činnosti v elektrotechnice, který je založený na revizích tak, jak je známe dosud. To, že tento přístup je technicky neprůchodný nechtějí tvůrci tohoto "nového" předpisu akceptovat. Je jasně patrná systémová podobnost v vyhláškou č.50/78 Sb. To v principu nemůže přinést do elektrotechniky nic pozitivního pro budoucí časy. Zmatek v elektrotechnice bude pokračovat. Skoro by bylo lepší vyhl.č.50/78Sb. zrušit bez náhrady. Ten důvod je celkem jednoduchý. Požadavek na bezpečnost technických zařízení je zákonně stanoven v souvisejících předpisech. Za bezpečnost svých zařízení je odpovědný jejich majitel (tato odpovědnost je nepřenosná). Je tedy na majiteli, jakým způsobem bezpečnost zařízení prokazuje. To, že je nejlépe se opřít o soustavu norem, je v celku jisté. Pro majitele to znamená značné zatížení v oblasti správy dokumentů k zařízení. Revizní zpráva nemá dostatečnou vypovídací schopnost. V návrhu je podstatná principielní chyba. Je patrná snaha zajistit prioritu revizních techniků nad ostatními osobami, a to včetně projektantů. /viz návrh, příloha č.7 /. Dokumentace je ,alespoň dosud byla, základním podkladem pro provádění činnosti na elektrických zařízeních,/včetně revizí/ tak, jak je známe. Vzhledem k současné náročnosti elektrotechniky není možné s úspěchem tento fakt obcházet. Je velmi podivné, že současní navrhovatelé zcela ignorují tuto skutečnost. Také postoj elektrotechniků /tedy ignorace požadavků/ není zcela jistě v pořádku. Bylo by tedy jenom ku prospěchu věci zrušit vyhl.č. 50/78 Sb. bez náhrady, a tak ukončit nedůstojnou situaci kterou způsobuje.
Poslal: Šéfredaktor
« kdy: červen 25, 2014, 02:16:26 odpoledne  »

Vážení elektrotechnici,
                                  slíbili jsme otevřené a transparentní informace o nové vyhl. 50.
Na materiálu pracují s pověřením ministerstva MPSV pracovníci TIČR a členové HK ČR prostřednictvím ESČ. S materiálem jsou seznámeni rovněž elektrosvazy ve vašich krajích  (pokud jsou řádnými členy sekce elektro při HK ČR…)
Domníváme se, že by se již v této fázi měla s tímto materiálem postupně (průběžně) seznamovat i elektrotechnická veřejnost. Která by tak mohla uplatnit zde své připomínky.
Pokud se takové připomínky objeví, rádi předáme zpracovatelům odkaz na  toto diskuzní vlákno.
                       ;D


Poslal: Dobiáš Miroslav I.
« kdy: červen 19, 2014, 10:39:50 dopoledne  »

    vytvoření nějakého uzavřeného a smysluplného návrhu dnešní předkladatelé nejsou zřejmě vůbec schopni.

Já bych to jenom "předkladatelům" za vinu nedával. Také jistě sehrává podstatnou roli nechuť pracovat v elektrotechnice odpovědně současnými elektrikáři. Předpisy v elektrotechnice jsou nastaveny poměrně dost přísně (to ale neznamená, že je to chybné, spíše naopak), ono obcházet tyto předpisy, a to zcela úmyslně, je jistě nepoměrně snažší. Tím tak chybí podstatný tlak na odpovědné řešení "zespodu". Celá  situace je tak nevýhodná pro odpovědné osoby, kteří se nemohou prosadit a z elektrotechniky odcházejí. (Je potřeba hovořit o "špinavé konkurenci"). Je to vše ale také ke škodě majitelů a provozovatelů elektrických zařízení, kteří tak vlastně ani nemohou znát technický stav svého majetku. A tak se chodí se džbánem pro vodu atd
Poslal: Jan Franěk
« kdy: červen 18, 2014, 10:02:29 odpoledne  »

A to jsou jen ty nejzákladnější zákony, na které stále ještě chybí "politická" vůle

Možná bych to poopravil, na to, že není zde dost silná organice, která by je k tomu mohla "dokopat".

I když přiznávám potřebu úprav i dalších vyhlášek a zákonů, přece jen se toto téma týká 50tky.

Proro se v současně době řeší formou salámové metody pouze zalobovaný návrh na odbornou způsobilost elektrotechniků.  Umožňující i ostatním profesím (bez elektrotechnického vzdělání)  vykonávat legálně práce na VTZ.

Podle mých informací je právě teď toto možné. Komukoliv stačí jen jedna zkouška ze znalostí, třeba vyučenému kuchaři (nic proti nim) a je roven všem vyučeným elektrikářům, co se 50tky týká.
Tuším, že jde o zákon 179.

Podle mých informací, je snaha tomuto zabránit, nebo to minimálně omezit.

Dále se připravoval nějaký profesní průkaz. Ale prozatím je snaha (státu) se tomu vyhnout. Další pozitivní informací je, že se v návrhu vyhlášky mluví i o veřejném seznamu revizních techniků.

Na konečnou podobu si budeme muset počkat.
Poslal: Šéfredaktor
« kdy: červen 17, 2014, 07:29:08 odpoledne  »

Ano pan  kolega Dobiáě to naznačil.
Pokud má vniknout nějaká smysluplná novela.
 Musí být novelizován:
 - zákon o VTZ s jasnou a nezpochybnitelnou definicí zákona o VTZ (vyhrazená el. zařízení)
 - zákon o statním odborném dozoru
 - zákon o odborné způsobilosti osob v elektrotechnice
 - náprava nesystémového vyčlenění projektantů...
A to jsou jen ty nejzákladnější zákony, na které stále ještě chybí "politická" vůle.

Proro se v současně době řeší formou salámové metody pouze zalobovaný návrh na odbornou způsobilost elektrotechniků.  Umožňující i ostatním profesím (bez elektrotechnického vzdělání)  vykonávat legálně práce na VTZ.
 
Diskuzi tak jak ji neúnavně nastoluje kolega Dobiáš o vytvoření nějakého uzavřeného a smysluplného návrhu dnešní předkladatelé nejsou zřejmě vůbec schopni.
A je jen na elektrotechnické veřejnosti nechá-li si opět něco lidmi mimo praxi něco neživotaschopného opět naordinovat.
Ten poslední návrh (pro elektrikáře nevýhodný) naštěstí padá pod stůl, ale předkladatelé jsou neúnavní...
Poslal: Dobiáš Miroslav I.
« kdy: červen 16, 2014, 09:07:32 dopoledne  »

Ono je to trochu obtížné. Bez zavedení potřebných změn to zcela určitě nepůjde. Opět se potvrzuje, že to bude bolestivé a nebude to jednoduché. To ale nemůže znamenat, že zavedení nutných změn (zde myslím PRUKAZ BEZPEČNOSTI elektrického zařízení) bude možné donekonečna obcházet. Již po několikáté jsem se vyjadřoval k návrhu náhrady vyhlášky č. 50/78Sb. Tentokrát jsem vyjádření zaslal i panu Roušarovi ( podle informací současný lídr elektrotechniky), bohužel však bez odezvy. Pouze MPSV přijalo podnět pod čj.2014/34666. Následně uvádím podstatnou část mého vyjádření. A zároveň mám dotaz na Slovensko: "Jak to chcete řešit u Vás ??"

   K jednotlivým bodům návrhu:

   §1a) úprava pojmů nedává smysl, nový předpis má řešit odbornou způsobilost osob, pracovně právní vztahy, případně forma podnikání, nemohou být předmětem odborné způsobílosti osob. Tato problematika je řešena např. Živnostenským zákonem. Zde bych upozornil na velmi nebezpečnou okolnost, totiž-že projektování elektrických zařízení je živností volnou !!!!
   §1b) takovéto třídění nedává praktický smysl

      Navrhuji:
osoby bez elektrotechnické kvalifikace
osoby vykonávající činnost na elektrických zařízeních
osoby pro ověřování a zkoušky elektrických zařízení
osoby pro projektování elektrických zasřízení
osoby pro ověřování bezpečnosti elektrických zařízení (kontrola a sestava průkazu bezpečnosti)
   §2a) doplnit elektrická zařízení strojů, výrobních procesů apod. , včetně řídící techniky

   §§3,4 sloučit – osoby bez elektrotechnické kvalifikace   
         /práce na elektrických zařízeních pouze v beznapěťovém, zabezpečeném stavu pod dohledem/ pozn. Užívání el. zařízení  např. spínání světla nelze považovat za práci na EZ

   §5 zrušit

   §§6,7 sloučit – osoby vykonávající činnost na elektrickém zařízení
         /práce podle dokumentace (viz průkaz bezpečnosti)/
            třídění – podle napětí, prostorů, typu zařízení


   §8 -osoby pro ověřování a zkoušky elektrických zařízení
      /práce podle dokumentace (viz průkaz bezpečnosti)/
            třídění – podle napětí, prostorů, typu zařízení

   §9 -osoby pro projektování elektrických zařízení
            třídění – podle napětí, prostorů, typu zařízení
         -tuto oblast je potřebné vyvést z působnosti stavebního zákona
            (nejlépe v rámci tvorby nového předpisu „zákonu“)
            pozn. elektrotechnika není jenom stavební činnost

   §10-osoby pro ověřování bezpečnosti elektrických zařízení (kontrola a sestava průkazu bezpečnosti)
            třídění – podle napětí, prostorů, typu zařízení

   pozn. osoby pro provádění revizí postrádají praktický smysl /viz odůvodnění/

   §11- stanovit návaznost kvalifikace v elektrotechnice na školství , o dosaženém vzdělání
            uznat trvalou platnost vysvědčení v elektrotechnickém oboru
         pozn. „průkaz s.r.o“ nemá právní účinnost, co by doklad o vzdělání,
            postrádá tak smysl

   §12 – doba praxe postrádá smysl (osoba buďto umí nebo neumí)

   §13- zkoušky nedávají smysl /viz vysvědčení školy/
         pozn. je potřebné zajistit rozšiřování kvalifikace v rámci školství
   
   §14-průkaz vydávat na základě vysvědčení, třídění osob – podle napětí, prostorů, typu zařízení, potvrzení průběhu praxe (zaměstnavatel, E-svaz apod.), zdravotní způsobilost
         pozn. vzniká prostor pro činnost E-svazů

   §15-stanovit statut TIČR jako správního orgánu, tzn. vyvést činnost z SUIP
         -zveřejňovat registr osob oprávněných k projektování (pouze aktivní osoby)
         -zveřejňovat registr osob oprávněných k ověřování a vedení průkazu bezpečnosti (pouze aktivní osoby)   

   §16-stanovit povinnost vést průkaz bezpečnosti po celou dobu životnosti zařízení v aktuálním stavu (za stav odpovídá majitel zařízení)

      pozn. případné nesrovnalosti řeší TIČR (včetně sankcí)

   příloha č.1 postrádá smysl
   příloha č.2 postrádá smysl

   Závěr:
      Předložený návrh je v principu ekvivalentem vyhlášky č.50/78 Sb., neřeší odbornou způsobilost osob vzhledem k potřebám a podmínkám provozu elektrických zařízení podle současně platných předpisů k zajištění bezpečnosti těchto zařízení.

               Vypracoval  Dobiáš M.
Poslal: Jan Franěk
« kdy: červen 11, 2014, 10:59:50 odpoledne  »

Na nové padesátce se mělo od minulého týdne aktivně pracovat. BOhužel, podle mých informací, díky neshodám byl celý proces ukončen. I když se na konečném návrhu dále pracuje, jen bez cechů a svazů. To jsou ty nekonečné hádky, namísto dialogu. Velká nejednota představitelů jednotlivých uskupení, bude  zřejmě příčinou nové 50tky o nás, bez nás.

Tak už nám zbývá jen jediné. Počkat s čím nás úředníci překvapí a jen se smutně přizpůsobit nové situaci. Bez funkčního profesního zástupce, nejsme nic.