Česko-Slovenské elektrotechnické fórum ČES

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

Elektrotechnické fórum bez cenzury.

Autor Téma: Vrátíme se po 1.1.2020 k topení přímotopy?  (Přečteno 1477 krát)

Štěpán Valenta

 • Předseda
 • Člen Českého elektro svazu
 • Nováček
 • ***
 • Karma: +6/-0
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 43
 • Být připraven, jest vše.
  • Český elektro svaz
Vrátíme se po 1.1.2020 k topení přímotopy?
« kdy: Listopad 01, 2016, 03:19:22 odpoledne »

Otevřený dopis ministrovi MPO:
 
Vážený pane ministře Mládku, jaká je Vaše  koncepce vytápění v ČR?

Výpis z tabulky ze směrnice EU:
1. 1. 2014   Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)
1. 1. 2017   Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)
1. 1. 2018   Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)
1. 1. 2020   Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) – pro celou EU
1. 9. 2022   1. 9. 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

Jako předseda Českého elektro svazu se Vás dovoluji otázat?

Současné kotlíkové dotace  vyřeší necelých 20% všech topenišť v ČR.
A bude to ta bohatší část populace…
 
Rekonstrukce kotelny tak , aby splnila požadavky EKODESIGN vychází u kotlů s ručním přikládáním na 130 000,- Kč. až 160 000,- Kč. 
A peníze nejsou jedinou brzdou akceptace všech podmínek EKODESIGN.   
Tou druhou a praktiky neřešitelnou jsou prostorové možnosti kotelen v rodinných domech a nejen tam…
Již montáž podstatně většího kotle ve třídě 4 a 5, dělá mnohým neřešitelné problémy.
Ale montáž 1 akumulační nádrže okolo 1000 l či v prostorách s nižším stropem, úzkými chodbami atd.  dvěma 500 l již vytváří nemožnost realizace podmínek EKODESIGN.
Mimochodem v současné době neexistuje žádný kotel na ruční přikládání, který by bez akumulačních nádrží splnil sám podmínky EKODESIGN!

Dle montážních firem dnes prakticky masově instalovanými kotli prostřednictvím kotlikové dotace jsou automatické kotle.
Jejich nevýhody:     - větší prostorové nároky nejen na kotel ale i na palivo…
- neskutečná prašnost při plnění násypky
- občasný výpadek při výskytu „kamínku“ v palivu
- ale zejména až o 50 % větší spotřeba paliva!!!! To chceme????
                           

1)   Jak bude vláda řešit nákup nových kotlů (po 1.1.2020 a výměnu dosluhujících po 1.1.2022 u ekonomicky slabých rodin?  A jak bude trestat ty co přebytek peněz 150 000,-  na nový kotel prostě mít  nebudou? A není pokles preferencí ČSSD také tím, že právě na sociálně slabé myslíte čím dál méně?

2)   Bude vláda podporovat vedle stavby nových bloků atomových elektráren i topení např. elektřinou?  Pokud ano jsme  jako ČES  ochotni se  aktivně zapojit a to již nyní do propagace této nepochybně nejčistší energie. Zde se přímo nabízí určitá vhodná podpora fotovoltaických elektráren přímo na střechách domácností…

            V Bulharsku je např. cena za 1 kWh o 1/3 nižší než u nás…
            Pokud by ČEZ snížil takto i cenu v ČR bylo by možné topit infratopením, či přímotopy a v některých případech i pomocí akumulace…
      
A v neposlední řadě se nabízí např. švédký model s tepelnými čerpadly. Kde „chudí“ topí systémem vzduch/voda a „bohatí“ systémem země/voda.

3)  Topení plynem se obávám, že nikde nehraje prim.  Snad v Maďarsku, ale tam je cena plynu třetinová ve srovnání s ČR…

   Děkuji za zamyšlení nad uvedenou problematikou a za odpověď.


           
Štěpán Valenta – svazový předseda ČES

« Poslední změna: Prosinec 28, 2016, 11:19:58 dopoledne od Štěpán Valenta »
IP zaznamenána

Štěpán Valenta

 • Předseda
 • Člen Českého elektro svazu
 • Nováček
 • ***
 • Karma: +6/-0
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 43
 • Být připraven, jest vše.
  • Český elektro svaz
Re:Čím se bude topit v domácnostech po 31.12.2019?
« Odpověď #1 kdy: Listopad 21, 2016, 07:51:29 odpoledne »

Odpověď z ministerstva - bohužel obsahuje mnoho chyb a nepřesností, na které budeme reagovat....

Vážený pane předsedo,

z pověření pana ministra Ing. Jana Mládka, CSc. si dovoluji touto cestou reagovat na Vaše stanovisko a dotazy, které jste mu dne 1. listopadu 2016 adresoval a které se týkají koncepce vytápění v ČR. Pan ministr mě pověřil, abych Vám odpověděl. 

Předem mé odpovědi bych Vám chtěl poděkovat za Váš zájem o oblast vytápění. Jak uvádíte ve svém dopise, požadavky na kotle na tuhá paliva jsou stanoveny nařízením Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Hlavním cílem výše uvedeného nařízení je zvyšovat energetickou účinnost kotlů a tím podporovat výrobky s minimálním dopadem na životní prostředí. Požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva byly stanoveny s dostatečným časovým předstihem s ohledem na výrobce tak, aby v době, kdy začnou požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva platit, bylo na trhu dostatek výrobků. K Vámi uvedené tabulce s povinnostmi souvisejícími s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva je třeba uvést, že ekodesign stanovuje pouze jednu z těchto povinností, a to povinnost dodávat na trh po 1. 1. 2020 kotle 5. emisní třídy. Ostatní povinnosti pro kotle na tuhá paliva jsou dány českou legislativou, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Ve svém dopise dále uvádíte, že v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace“ jsou nejčastěji staré kotle vyměňovány za automatické kotle na tuhá paliva, které dle Vás mají několik nevýhod, tj. prostorové nároky a větší spotřebu paliva. Lze souhlasit, že automatické kotle vyžadují více prostoru k instalaci, příp. prostor pro akumulační nádobu, což může mít vliv stavební úpravy. Nicméně nelze již souhlasit s tím, že dochází k větší spotřebě paliva. Účinnost u kotle s ručním přikládáním se pohybuje kolem 50 – 55 %. V případě kotlů s automatickým podavačem paliva se účinnost pohybuje kolem 85 %. Množství vypouštěných emisí znečišťujících látek a spotřeba paliva klesá s rostoucí účinností kotle (viz např. norma ČSN EN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení) příp. http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info. Účinnost zařízení zvyšuje i např. akumulační nádoba, která má taktéž vliv na nižší spotřebu paliva. 

Jsme toho názoru, že u automatických kotlů výrazně převažují pozitiva, jako jsou:

·         snížení nákladů na vytápění příp. přípravu teplé vody

·         snížení imisního zatížení znečišťujícími látkami v místě využití s výrazným dopadem na zdraví člověka

·         navýšení komfortu při provozu (obsluha 2x-3x týdně) aj.

Co se týče výměny kotlů, je záměrem vlády ČR v maximální míře podpořit náhradu starých kotlů za nové, protože staré kotle na tuhá paliva patří v současné době mezi největší znečišťovatele ovzduší. O podporu na výměnu kotlů na pevná paliva lze požádat např. z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1, který je zaměřen na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek formou výměny kotlů za

·         tepelné čerpadlo,

·         kotel na pevná paliva,

·         plynový kondenzační kotel,

·         instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,

·         „mikro“ energetická opatření.

Na tento specifický cíl je alokována částka cca 9 miliard Kč. Příspěvek na výměnu kotle může žádat fyzická osoba. 

Podpora výměny kotlů je součástí i Programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, který je na rozdíl od prioritní osy 2 OPŽP určen pro obce. U toho ovšem musím poznamenat, že tento program není svým rozsahem velký a má tedy omezené možnosti podpory.

Lze dále předpokládat, že jasný koncept, který je dán zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. s požadavky na ekodesign, je silným signálem pro trh s těmito zařízeními, který bude mít vliv na technologický vývoj v této oblasti a v jeho důsledku i na postupné snížení ceny těchto zařízení. V případě podpory na výměnu kotlů je cílem vlády ČR, aby maximálně možný počet starých neekologických kotlů byl nahrazen do roku 2022, odkdy je nebude možné používat. Tomu je přizpůsoben i velký objem finančních prostředků, který je na výměnu kotlů alokován v různých formách podpory, kterou uvádím výše.

Co se týče vytápění elektřinou, o přímé podpoře se neuvažuje. Způsob vytápění by měl být určen na základě ekonomické výhodnosti a vhodnosti v daném regionu. O čistou energii se jedná právě pouze ve spojení s obnovitelnými zdroji, což zatím není případ ČR. Kupříkladu zmíněná tepelná čerpadla jsou pak podporována skrze tarify za platbu elektřiny.

V případě topení plynem je třeba upozornit, že zemní plyn je v ČR nejvíce zastoupeným palivem pro výrobu tepla. Cena zemního plynu je v ČR stanovována tržním způsobem. Maďarský model tzv. univerzální služby, skrze kterou je regulován sektor domácností, není cestou, kterou bychom se chtěli vydávat. Maloobchodní cena plynu v Maďarsku je pouze zdánlivě nízká, zbytek samozřejmě hradí domácnosti skrze zdanění a především velké státní společnosti skrze křížové dotace. 

S pozdravem 

Vladimír Sochor

Popis: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Vladimír Sochor
ředitel odboru energetické účinnosti a úspor

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
www.mpo.cz

« Poslední změna: Listopad 22, 2016, 04:24:11 odpoledne od Šéfredaktor »
IP zaznamenána

Štěpán Valenta

 • Předseda
 • Člen Českého elektro svazu
 • Nováček
 • ***
 • Karma: +6/-0
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 43
 • Být připraven, jest vše.
  • Český elektro svaz
Re:Vrátíme se k topení přímotopy?
« Odpověď #2 kdy: Prosinec 28, 2016, 11:19:17 dopoledne »

Otevřený dopis:
Vážený pane ministře Mládku,
                                                 velmi Vám děkuji a Vážím si Vás, že jste zajistil odpověď na náš dotaz.
Váš kolega pan ministr Brabec z hnutí ANO nám zatím (od 1.11.2016!!!) neodpověděl... (dnes jsme ho upozornili).

Nicméně se bohužel potvrdilo mé podezření, že požadavky  směrnice EU nebyly správně pochopeny a to ani Vaším ministerstvem a bohužel ani ministerstvem životního prostředí… - viz televizní diskuze o kotlíkových dotacích.

1)   Zásadní chyba Vaší odpovědi:
cituji: K Vámi uvedené tabulce s povinnostmi souvisejícími s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva je třeba uvést, že ekodesign stanovuje pouze jednu z těchto povinností, a to povinnost dodávat na trh po 1. 1. 2020 kotle 5. emisní třídy.
A nyní citace ze směrnice EU:
1. 1. 2020   Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) – pro celou EU

Upozorněníí:
V současné době neexistuje v EU žádný kotel splňující (bez nádrží) podmínky EKODISAIN!!!!!!

2)   Druhá chyba (mýtus?) cituji:
Vaše odpověď: Lze souhlasit, že automatické kotle vyžadují více prostoru k instalaci, příp. prostor pro akumulační nádobu, což může mít vliv stavební úpravy. Nicméně nelze již souhlasit s tím, že dochází k větší spotřebě paliva. Účinnost u kotle s ručním přikládáním se pohybuje kolem 50 – 55 %. V případě kotlů s automatickým podavačem paliva se účinnost pohybuje kolem 85 %.

Pro Vaši informaci nejobyčejnější a nejrozšířenější kotel s ručním přikládáním z roku 2007 třída kotle 2 má účinnost 71%.... OPOP H418...
Příklad: Soused spálil v kotli třídy 2 za rok 8 tun uhlí dnes co má automat spálí 12 tun.
Druhý soused spálil 10 tun, dnes co má automat spálí 14 tun. Jako největší nevýhodu uvádí, že musí několikrát za topnou sezonu dovést uhlí... takže o komfortu lze bohužel pochybovat.
 
A věřím, že jste i Vy ze sdělovacích prostředků zaznamenal nedostatek uhlí vhodného pro automaty a příští rok očekávejte, že to bude ještě horší…. Prostě dramaticky roste díky automatům spotřeba, na kterou uhelné sklady nemají kapacity...


3)   Dle mého názoru  další chyba:
Vaše citace
Co se týče vytápění elektřinou, o přímé podpoře se neuvažuje….
 
Jakáko-li podpora plynu je do budoucna dle mého soudu, kdy nelze odhadovat cenu plynu  velmi nezodpovědná.
Podpora topení elektřinou a to formou tepelných čerpadel je naopak velmi žádoucí. A mělo by být podpořeno např.i zrušením diskriminační sazby D56d….  a zavedením jen jedné sazby pro tepelná čerpadla a to D55d!!!![  O takovou úpravu by jste se měl pane ministře zasadit.

4)   Jste ministr za ČSSD.
Na dotační tituly by neměly dosahovat rodiny pouze s nadprůměrnými příjmy, ale  zejména rodiny s podprůměrnými příjmy.
Dotační tituly by měly být zaměřeny zéjména pro spoluobčany, které na předražené topení nedosáhnou! A od roku 2020 si již žádný levný zdroj nepořídí.
Kde tyto rodiny získají 150 000,- Kč na vybudování kotelny splňující EKODISAIN?
To, že následně obdrží 122 000,- dotaci je jim málo platné!!!! 
Drobná nápověda:  V zemích EU jsou i vhodnější formy dotace než ty pro nejbohatší vrstvy, tak jak je praktikuje bohužel Vaše ČSSD či hnutí ANO prostředictvím pane ministra Brabce.

O nemožnosti použít větší automat či kotel s nádrží je pro někoho také zcela zapovězen - nedostatkem místa v kotelně...

A mimochodem současné kotlíkové dotace umožňují výměnu kotlů třeba i ve třídě 5!!!
A běžně jsou měněny např. kvalitní kotle ATMOS ve třídě 3 s účinností přes 80%...
Zapomnělo se do dotací uvést to co bohužel ministr pan Brabec v televizi veřejně deklaroval. A to, že na kotlíkové dotace mají „nárok“ pouze majitelé kotlů 1 a 2 třídy. Což není pravda - prostudujte si prosím podrobně kotlíkové dotace a nic podobného tam nenajdete!!!!


Předem Vám děkuji za odpověď.


Děkuji.

S přátelským pozdravem Štěpán Valenta Český elektro svaz
« Poslední změna: Leden 06, 2017, 09:32:39 dopoledne od Šéfredaktor »
IP zaznamenána

Štěpán Valenta

 • Předseda
 • Člen Českého elektro svazu
 • Nováček
 • ***
 • Karma: +6/-0
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 43
 • Být připraven, jest vše.
  • Český elektro svaz
Re:Vrátíme se po 1.1.2020 k topení přímotopy?
« Odpověď #3 kdy: únor 05, 2017, 03:39:25 odpoledne »

Vážený pane ministře za ČSSD pane ing.Mládku CSc.,
                                          především děkuji za obsáhlou odpověď - viz příloha.
1) Ale Vaše odpověď je opakovaně zavádějící a je v přímém rozporu s Vámi citovaným nařízením komise EU 2015/1189 z 28.4.2015.
Po 1.1.2020 nemohou být v prodeji kotle s ručním přikládáním a splňující 5. emisní třídou, pokud současně nesplní podmínky Ekodesignu.!!!!!
Odpověď Vašeho kolegy z hnutí ANo je v tomto ohledu zřejmě přesnější...  Kumunikaci v této věci si dovoluji přeposlat panu premiérovy, aby s konečnou platností rozhodl. Nezajímá to jen mně...
A otázka pro pana preméra zní:
Je správná odpověď pana ministra Mládka ČSSD, že po 1.12020 se mohou prodávat a montovat kotle 5. emisní třídy?
Nebo je správná odpověď pana ministra Brabce (ANO), že po 1.1.2020 lze montovat pouze kotle splňující podmínky Ekodesignu?

2) Odkazujete mně na kalulkulačku "porovnání nákladů na vytápění... Tu samozřejmě mnoho let používám...
A musím vyvrátit další Váš mýtus, že účinnost kotle v třídě 1 (např. OPOP) není jak předpokládáte 50 až 55%, ale 74% - viz příloha....
Moderní automatický kotel je jistě věc k úvaze, ale jeho regulace je problematická. Utlumit lze každý kote pouze asi jen na 1/3 jmenovitého výkonu. A protože kotlíkové dotace nevyžadují kvalitní elektronickou regulaci a možnosti utlumení každého kotle je problematická...  Je nutné se smířit z dramaticky zvýšenou spotřebou paliva...
3) Dále mně mrzí, že ve Vaší odpovědi není ani zmínka jak bude řešena podpora sociálně slabších rodin...
A to se pokouší Váš kolega Brabec ve své odpovědi a já jsem velmi zvědav  jdelii jen o planou proklamaci.
Či se skutečně v nových kotlíkových dotacích objeví i možnost dosáhnout na moderní teplně zdroje i těm nejpotřebnějším. A to bych více opravdu čekal od levicového politika z ČSSD.
Jaký je Vás názor pane premiére na formu kotlíkových dotací dnes ušitých na míru jen těm více movitým?

Ještě jednou děkuji panům ministrům za odpovědi a Vám pane premiére za nalezení správné a pro občany očekávané odpovědi.
IP zaznamenána
 

+ Rychlá odpověď