Autor Téma: Jak dodržujete zákon č.22 a NV 378?  (Přečteno 2198 krát)

Offline Šéfredaktor

  • Pravda je jen jedna...
  • Administrátor
  • Plný člen
  • *****
  • Příspěvků: 160
  • Karma: +10/-0
    • Český elektro  svaz
Jak dodržujete zákon č.22 a NV 378?
« kdy: Září 18, 2013, 10:13:08 dopoledne »

Převzali jsme:
Postup sestavování technické dokumentace17.9.2013, Dr.Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Qmprofi.cz (http://www.qmprofi.cz/)

 Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněnou žádost příslušného vnitrostátního orgánu je dostatečným důvodem ke zpochybnění předpokladu shody dotyčného strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Technická dokumentace strojního zařízení

Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení. Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích členských států Evropské unie s výjimkou návodu k použití stroje, pro který platí zvláštní ustanovení bodu 1.7.4.1 přílohy č.1 k tomuto nařízení.

 Náležitosti technické dokumentace

1.Technická dokumentace zahrnuje
1.konstrukční a výrobní dokumentací obsahující
■celkový popis strojního zařízení,
■celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení,
■podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti,
■dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně:
■seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení,
■popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik a popřípadě uvedení dalších rizik souvisejících se strojním zařízením,
■použité normy a ostatní technické specifikace s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které jsou v těchto normách zahrnuty,
■veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
■výtisk návodu k použití strojního zařízení,
■popřípadě prohlášení o zabudovaní pro začleněné neúplně strojní zařízení a příslušný návod k montáži tohoto zařízení,
■popřípadě kopie ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků zabudovaných do strojního zařízení,
■kopie ES prohlášení o shodě;
2.u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody strojního zařízení s ustanoveními tohoto nařízení;
3.příslušné zprávy o vyhodnoceních nebo o výsledcích zkoušek prováděných výrobcem na součástech, příslušenství nebo na úplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda strojní zařízení tak, jak je navrženo a konstruováno, může být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu.
2.Technická dokumentace uvedená v bodě 1. musí být k dispozici vnitrostátním orgánům po dobu nejmenně 10 let od dne výroby posledního strojního zařízení nebo v případě poslední jednotky sériové výroby.
Technická dokumentace se nemusí nacházet na území členského státu Evropské unie, ani nemusí být trvale k dispozici ve fyzické podobě. Musí však být možné, aby ji osoba uvedená v ES prohlášení o shodě mohla zkompletovat a zpřístupnit v čase úměrném její složitosti.

Technická dokumentace nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další upřesňující informace týkající se částí použitých při výrobě strojního zařízení, pokud však není jejich znalost nezbytná pro ověření shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.

3.Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněnou žádost příslušného vnitrostátního orgánu je dostatečným důvodem ke zpochybnění předpokladu shody dotyčného strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.
V dokumentu Vypracování technické dokumentace také najdete:

•Technická dokumentace neúplného strojního zařízení
•Strojní zařízení podle harmonizovaných norem
•Strojní zařízení ne podle harmonizovaných norem